2017-07-10 09:03:36

Sufinanciranje nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 51. Statuta Grada Garešnica, Gradonačelnik Grada Garešnica dana 04. srpnja 2017. godine donio je Odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Garešnice, za školsku godinu 2017/2018.

Način i postupak ostvarenja novčane potpore kao i samu Odluku o sufinanciranju možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za ostvarenje novčane potpore možete preuzeti ovdje.

Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva možete preuzeti ovdje.

Roditelji će potvrdu škole o upisu (da se prvi put upisuje razred) moći podići u školi kod razrednika od 11. rujna 2017. godine.


Osnovna škola Garešnica