2016-09-02 10:37:57

Sjednica Školskog odbora

OSNOVNA ŠKOLA GAREŠNICA

GAREŠNICA, KOLODVORSKA 4

KLASA:003-06/16-02/01

URBROJ:2123-24-01-15-6

Garešnica, 01. 09. 2016.

                        Na temelju  čl. 45. Statuta Osnovne škole Garešnica, Garešnica (KLASA:012-03-/09-01-1  URBROJ:2123-24-01-09 )   

 

                                                          S A Z I V A M

 

34. sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Garešnica, Garešnica koja će se održati 02.  rujna 2016. godine (petak) s početkom u 10,30 sati u Osnovnoj školi Garešnica, Garešnica.

Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                          DNEVNI RED

 

1.Izvješće o prihodima i rashodima-stanje 30.lipnja 2016.

2.Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa:

a)Učitelj/ica Matematike 40 sati tjedno

b)Učitelj/ica Informatike 20 sati tjedno

c)Učitelj/ica Geografije 20 sati tjedno

d)Učitelj/ica Tehničke kulture 24 sati tjedno

e)Učitelj/ica Gitare 40 sati tjedno

f)Učitelj/ica Engleskog jezika 40 sati tjedno

g)Stručni suradnik- Pedagog/ica 40 sati tjedno

h)Stručni suradnik- edukacijsko rehabilitacijskog profila 40 sati tjedno

i)Stručni suradnik- Knjižničar/ka 40 sati tjedno

3.Najam školskog prostora

4.Donošenje odluke o :

a)cijeni školske kuhinje

b)visini participacije u OGŠ

5.Različito

Predsjednik Školskog odbora

Saša  Jakopović


Osnovna škola Garešnica