2021-08-20 11:13:45

Raspored održavanja popravnih ispita

Popravni ispiti će biti prema sljedećem rasporedu:

  1. Pisani dio ispita 24. 08. 2021. (utorak) u 9.00 sati
  2. Usmeni dio ispita  25. 08. 2021. (srijeda) u 9.00 sati

Osnovna škola Garešnica