2021-05-18 08:51:02

Međunarodno istraživanje građanskog odgoja i obrazovanja

Rapublika Hrvatska se uključila u međunarodno istraživanje International Civic and Citizenship Education Study – ICCS 2022 koje se provod u suradnji s Međunarodnim udruženjem za vrednovanje obrazovnih postignuća ( IEA - International Civic and Citizenship Education). Istraživanje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja prema odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Naša škola je jedna od 50 osnovnih škola koje su izabrane za sudjelovanje u probnom ispitivanju koje se provodi 2021. godine u travnju/svibnju. U ispitivanju sudjeluju učenici osmih razreda , određeni dio učitelja i ravnatelj.

Ovo istraživanje ispituje načine na koje su mladi ljudi pripremljeni i spremni preuzeti svoje građanske dužnosti i obveze. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva znanja i razumijevanje građanstva, obuhvaća razvoj stavova prema segmentima života građana  te spremnost za aktivno sudjelovanje i odgovornost prema životu u zajednici (kućanstvu, školi, lokalnoj  zajednici).

Više informacija o ovom istraživanju možete pronaći na mrežnim stranicama Centra:  

https://www.ncvvo.hr/medunarodna-istrazivanja/iccs/

ili IEA organizacije: https://www.iea.nl/index.php/studies/iea/iccs

Ispitivanje učenika osmih razreda u našoj školi će se održati 21. svibnja 2021. godine.


Osnovna škola Garešnica