2021-01-28 16:38:51

Vježba evakuacije u našoj školi

U četvrtak , 28. siječnja 2021.  učenici razredne nastave i svi nazočni djelatnici OŠ Garešnica proveli su vježbu evakuacije. O potresima i kako se ponašati tijekom i nakon potresa učenici su razgovarali na satu sa svojim učiteljicama, a ova je vježba samo praktični dio onoga što je važno i što može spasiti i nečiji život. Učenici su se tokom vježbe ponašali onako kako su naučili da treba. Spretno i brzo su napustili svoje učionice, a zatim i školu. Nakon vježbe vratili su se u svoje učionice kako bi podijelili svoje dojmove i ponovili naučeno.


Osnovna škola Garešnica