preskoči na sadržaj

Osnovna škola Garešnica

 > Natječaji
Vijesti

Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika/ice u nastavi

Autor: Administrator , 24. 8. 2020.

Na temelju članka 99. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18, 59/19, 22/20) projekta Uz potporu sve je moguće, faza III u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 „Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“2014-2020 i Odluke Župana Bjelovarsko-bilogorske županije o dodjeli pomoćnika u nastavi (KLASA:602-01/20-01/9 URBROJ:2103-09-20-57, KLASA:602-01/20-01/9 URBROJ:2103-09-20-58, KLASA:602-01/20-01/9 URBROJ:2103-09-20-59) od 10. kolovoza 2020. godine te Odluke Župana Bjelovarsko-bilogorske županije o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi (KLASA:602-02/20-08/17 URBROJ:2103-09-20-5) od 20. srpnja 2020. godine OSNOVNA ŠKOLA GAREŠNICA, GAREŠNICA, Kolodvorska 4, objavljuje

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika/ice u nastavi

 

BROJ TRAŽENIH OSOBA: 4 pomoćnika/ce u nastavi, nepuno radno vrijeme do 31 sat tjedno                   

MJESTO RADA: Garešnica, Kolodvorska 4

VRSTA UGOVORA: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021

PRIJEVOZ: djelomično 

UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjete iz članka 8. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika/ice u nastavi je pružanje osobne stručne potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Bjelovarsko-bilogorske županije, kako bi učenici s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

PRIJAVA NA NATJEČAJ:

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

  1. životopis
  2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
  3. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od dana objave natječaja)
  4. potvrdu o završenoj edukaciji za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju ako ju kandidat posjeduje - preslika

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Nije potrebno dostavljati original dokumente, jer se natječajna dokumentacija ne vraća. Izabrani kandidati/kinje dužni su prije sklapanja ugovora o radu dostaviti original dokumentaciju kao i original potvrdu o nekažnjavanju izdanu na dan sklapanja ugovora.

Kandidati/kinje  koji se prijavljuju na natječaj, a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, dužni su u prijavi na natječaj  pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o  ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o  pravu prednosti pri zapošljavanju.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužni su prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji zbog prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku.

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni.

S pomoćnicima u nastavi, Škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te ostala međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Natječaj objavljen 24. kolovoza 2020. godine.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Garešnica, Kolodvorska 4, 43280 Garešnica  s naznakom "ZA  NATJEČAJ - ZA POMOĆNIKA U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Osnovna škola Garešnica jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu  s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

KLASA: 112-01/20-01/01

URBROJ: 2123-24-01-20-6

Garešnica,  24.8.2020.   

                                                                              

Ravnatelj škole

Slaven Marenić, prof.
Energetska obnova

 

RAZREDNE WEB STRANICE
Upisi u srednju školu


Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri
MiniTV
Školski pretinci

Kalendar
« Listopad 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola Garešnica / Kolodvorska 4, HR-43280 Garešnica / os-garesnica.skole.hr / ured@os-garesnica.skole.hr
preskoči na navigaciju